STRATOVARIUS

May 30th 2004 - Rock Hard Festival - Gelsenkirchen (D) - 8 pics
August 2nd 2003 - Wacken Open Air - Wacken (D) - 8 pics
June 30th 2001 - Bang Your Head - Balingen (D) - 8 pics
August 4th 2000 - Wacken Open Air - Wacken (D) - 5 pics